Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Zadržení maziva a zabránění průniku nečistot

V mnoha aplikacích je schopnost zabránit průniku nečistot stejně důležitá jako zadržení maziva. Pro takové aplikace jsou vhodná těsnění s přídavným těsnicím břitem, jako je například HMSA10 (obr. 1).
Další možnost spočívá v použití dvou těsnění namontovaných v opačných směrech (obr. 2 a obr. 3) nebo dvou V-kroužků otočených proti sobě (obr. 4) s rozpěrným kroužkem.
Pro extrémně náročné provozní podmínky SKF doporučuje použít mechanická těsnění HDDF (obr. 5), za předpokladu, že kluzná rychlost stykových ploch nachází v přípustném rozsahu.
SKF logo