Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Oddělení dvou kapalin

Pokud v aplikaci musí být od sebe odděleny dvě kapaliny, tak existují dvě vhodná řešení. Tato řešení, které jsou závislé na dostupném prostoru a požadované účinnosti, jsou:
  • použití dvou samostatných těsnění (obr. 1 a obr. 2) umístěnými tak, aby břity byly v opačných směrech
  • použití těsnění HDSD1 se dvěma těsnicími břity (obr. 3)
V obou případech musí být těsnicí břity předepjaty pružinou. Při použití těsnění HDSD je velmi důležité zajistit mazání těsnicích břitů, tzn. prostor mezi těsnicími břity musí být před montáží vyplněn plastickým mazivem nebo musí být za provozu do prostoru mezi břity přiváděno plastické mazivo mazacími otvory vyvrtanými v kovovém pouzdru.
SKF logo