Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Skladování a manipulace s těsněním

Pokyny pro skladování a čištění těsnění platí pro přírodní a syntetické elastomery a jsou v souladu s normami ISO 2230 a DIN 7716. Pokyny pro skladování uvedené v normě DIN 7716 platí pro dlouhodobé skladování.
Nepříznivé skladovací podmínky a nevhodná manipulace mohou změnit fyzikální vlastnosti většiny výrobků z přírodní nebo syntetické pryže. Výsledkem může být ztvrdnutí, změknutí, trvalé deformace, odlupování nebo trhliny, které mohou způsobit zkrácení provozní životnosti nebo úplnou nepoužitelnost výrobku. K těmto změnám může dojít zejména při skladování výrobků pod vlivem napětí, zatížení, kyslíku, ozónu, tepla, světla, vlhkosti či rozpouštědel. Řádně uskladněné výrobky z elastomeru si obecně uchovávají své vlastnosti po dobu několika let.
SKF logo