Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Skladování

Skladovací prostor by měl být chladný, suchý, přiměřeně větraný a s minimální prašností. Skladování na venkovním prostranství bez odpovídající ochrany není přípustné.
Odpovídající skladovací teplota závisí na elastomeru. Nejvhodnější skladovací teplota pro těsnění ze syntetické pryže je 15 až 25 °C (60 až 80 °F).
Výrobky z elastomeru vystavené při přepravě či skladování nízkým teplotám mohou ztuhnout. Před rozbalením a použitím je třeba nechat je zahřát při teplotě alespoň 20 °C (70 °F), aby nedošlo ke kondenzaci na těsnění.
Ve vytápěných skladovacích prostorách by výrobky měly být chráněny před tepelnými zdroji. Vzdálenost mezi baleními a tepelným zdrojem by měla být alespoň 1 m (3 ft). V místnostech vybavených topnými tělesy s ventilátorem by tato vzdálenost měla být ještě větší. Skladování ve vlhkých prostorech se nedoporučuje, protože hrozí nebezpečí vzniku kondenzace. Velmi vhodné jsou skladovací prostory s relativní vlhkostí menší než 65 %.
Těsnění je třeba chránit proti světlu, především přímému slunečnímu svitu a umělému světlu s vysokým podílem UV záření. Případná okna ve skladu by proto měla být zakryta červenými nebo oranžovými závěsy (nikoli modrými). K osvětlení jsou nejvhodnější běžné žárovky.
Těsnění by měla být zabalena nebo uložena ve vzduchotěsných obalech, které je chrání proti atmosférickým změnám a především proti proudění vzduchu.
Na materiál těsnění působí velmi nepříznivě ozón. Je proto třeba zajistit, aby ve skladu nevznikal ozón v důsledku provozu elektromotorů nebo jiných zařízení, která mohou způsobovat jiskry či jiné elektrické výboje. Spaliny a páry, z nichž může v důsledku fotochemického procesu vznikat ozón, by měly být odsávány. Těsnění by proto neměla být skladována ve stejném prostoru jako rozpouštědla, paliva, maziva, chemické látky, kyseliny, dezinfekce apod.
Výrobky z elastomeru by při skladování neměly být vystaveny tahu, tlaku ani jinému zatížení, které může vyvolat trvalou deformaci a trhliny. Těsnění proto není vhodné během skladování zavěšovat na háky. Některé kovy, především měď a mangan, poškozují výrobky z elastomeru. Proto je třeba zabránit styku těsnění s těmito kovy, například jejich zakrytím vrstvami papíru nebo polyetylénu.
Pokud je nutné těsnění přebalit, tak balicí a krycí materiál by neměl obsahovat měď nebo slitiny s obsahem mědi, petrolej, olej a podobné látky, které mohou těsnění poškodit. Obalové materiály by neměly obsahovat změkčovadla.
Pokud jsou výrobky chráněny práškovými konzervačními přípravky, pak vhodnými materiály jsou mastek, křída, jemně mletá slída a rýžový škrob.
Těsnění vyrobená z různých materiálů by se neměla vzájemně dotýkat. To je velmi důležité především tehdy, když těsnění mají různou barvu, aby se zabránilo jejich vzájemnému zabarvení.
Těsnění by měla být skladována co nejkratší dobu. Je-li nutné těsnění uskladnit dlouhodobě, musí být nové výrobky skladovány odděleně od již uložených těsnění, aby bylo možné nejdříve použít těsnění, která byla dodána do skladu jako první.
SKF logo