Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Provedení souvisejících dílů

Požadavky na hřídel

Pro dosažení spolehlivé těsnicí funkce a dostatečně dlouhé provozní životnosti je třeba, aby povrch stykové těsnicí plochy měl tvrdost alespoň 55 HRC nebo 600 HV. Drsnost povrchu stykové plochy na hřídeli u rotačních aplikací Ra by měla být v rozmezí od 0,2 do 0,8 µm, pokud se mají využívat maximální přípustné obvodové rychlosti. U lineárních aplikací je maximální přípustná drsnost stykové plochy Ra 0,3 µm.
Průměr hřídele v místě stykové plochy by měl být obroben s tolerancemi g7 až k7. Konec hřídele by měl mít sražené hrany pod úhlem 15 až 30°, aby při montáži nemohlo dojít k poškození těsnicích břitů. Odpovídající minimální rozměry sražení hran (obr. 1) jsou následující:
  • h1 = 0,3 mm pro těsnění s vnějším průměrem d2 ≤ 30 mm
  • h1 = 0,5 mm pro těsnění s vnějším průměrem d2 > 30 mm.

Požadavky na těleso

Tolerance průměru díry tělesa obvykle doporučované pro jehlová ložiska jsou dostatečné pro uložení těsnění s přesahem.
Obecně lze tato těsnění uložit do děr obrobených s tolerancemi G7 až R7.
Další přídavné axiální zajištění těsnění není nutné.
Pro usnadnění montáže by díra tělesa měla mít sražené hrany pod úhlem 15 až 30°. Odpovídající minimální rozměry sražení hran (obr. 2) jsou následující:
  • h = 0,3 mm pro těsnění s vnějším průměrem d2 ≤ 30 mm
  • h = 0,01 d2 pro těsnění s vnějším průměrem d2 > 30 mm.
SKF logo