Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Montážní návod

Těsnění je třeba namontovat souose a kolmo k hřídeli. Šikmému uložení těsnění lze zabránit použitím vhodného montážního nářadí (obr. 1). Vnější průměr těsnění v provedení G je třeba pro usnadnění montáže lehce potřít olejem. Pokud konec hřídele nemá sražené či zaoblené hrany, použijte montážní pouzdro, aby nedošlo k poškození těsnicího břitu.
SKF logo