Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Hřídelové těsnicí kroužky v provedení SD

Hřídelové těsnicí kroužky v provedení SD (obr. 1) mají hlavní těsnicí břit a přídavný břit na ochranu proti prachu. Břity jsou vyrobeny z polyuretanu (AU) a výztužný kroužek je místo z kovu vyroben z polyamidu (PA).
Přídavný břit, tj. menší z obou břitů, je navržen tak, aby nevytvářel přítlak na hřídel. To zamezuje vzniku přídavného tření, tepla a energetických ztrát.
Hlavní těsnicí břit, tj. větší z obou břitů, je kontaktní a měl by být vždy orientován směrem k těsněnému médiu. Pokud je tedy primární funkcí zabránění průniku nečistot, tak hlavní břit musí směřovat ven. Přídavný břit pomáhá zadržovat mazivo v uložení ložiska.
V aplikacích, kde je hlavním účelem zadržení maziva, musí hlavní břit směřovat dovnitř, směrem k ložisku.
Prostor mezi dvěma břity by měl být vyplněn plastickým mazivem kompatibilním s mazivem používaným v aplikaci. To zajišťuje přídavnou ochranu a zabraňuje chodu těsnění nasucho.
Těsnění SD jsou odolná proti mazacím olejům včetně těch, které obsahují malá množství přísad EP, a také proti plastickým mazivům na bázi minerálních olejů.
V závislosti na stykové ploše na hřídeli lze těsnění SD použít také jako stírací kroužky pro lineární aplikace s rychlostmi až do 3 m/s.
SKF logo