Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Rychlosti/otáčky

Při dodržení doporučení uvedených v části Konstrukce souvisejících dílů je přípustná obvodová rychlost pro obě provedení těsnění 10 m/s. Pro převod obvodové rychlosti na otáčky lze použít vztah

n = d π 1000 / (v 60)

kde

n=otáčky (rychlost otáčení) [1/min]
d=průměr hřídele [mm]
v=obvodová rychlost [m/s]
SKF logo