Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Chemická a tepelná odolnost

Nejdůležitějším hlediskem při výběru vhodného elastomeru pro hřídelový těsnicí kroužek je jeho chemická odolnost proti médiu, jehož úniku nebo pronikání má být zabráněno. Dalším důležitým hlediskem je provozní teplota. Teplo urychluje stárnutí elastomeru a zvyšuje reaktivitu a agresivitu těsněného média.
Hřídelové těsnicí kroužky se zejména používají k těsnění mazacích olejů, plastických maziv a hydraulických kapalin (včetně nehořlavých médií). Směrné hodnoty přípustných provozních teplot tj. teplot, při nichž jsou těsnění SKF ještě chemicky odolná, jsou uvedeny v tabulce. Rozsah teplot uvedených pro skupinu médií znamená, že těsnicí materiál je odolný při nepřetržitém provozu v daném teplotním rozsahu.
Symbol □ znamená, že skupina obsahuje média kompatibilní s elastomerem, ale také média, která mají na elastomer nepříznivý vliv.
Symbol ■ znamená, že materiál těsnění není odolný proti médiím z této skupiny.
Informace o odolnosti materiálů těsnění proti médiím neuvedeným v tabulce naleznete v části Chemická odolnost a nebo kontaktujte SKF.
SKF logo