Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Souosost

Odchylky od souososti, tzn. rozdíl mezi osou hřídele a osou díry tělesa (shaft-to-bore misalignment, STBM), způsobují nerovnoměrné rozdělení síly působící na těsnicí břit (obr. 1). To znamená, že na jednu část těsnicího břitu působí větší síla, která způsobí zvětšení stykové oblasti mezi břitem a těsnicí plochou, zatímco opačná část je příslušně odlehčena a její těsnicí účinek je snížený. Směrné hodnoty přípustných úchylek souososti pro těsnění SKF lze získat z diagramu 1.
SKF logo