Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Souosost a házení

Odchylka souososti a dynamického házení hřídele jsou dva z mnoha provozních parametrů, které ovlivňují výkonnost a provozní životnost těsnění. Proto by měly být co nejmenší, zejména v případech, kdy na těsnění z obou stran působí rozdílné tlaky. Celková součtová odchylka by nikdy neměla překročit 1,3násobek hodnoty přípustné odchylky souososti.
SKF logo