Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Házení

Házení (neboli dynamické házení, DRO) vyjadřuje dynamickou výstřednost hřídele. Především při vysokých otáčkách hrozí nebezpečí, že působením vlastní setrvačnosti těsnicí břit nebude schopen sledovat (dotýkat se) povrch hřídele (obr. 1). Pokud je výstřednost taková, že vzdálenost mezi těsnicím břitem a hřídelí je větší než vzdálenost nutná pro uchování hydrodynamického mazivového filmu, tak těsněné médium začne unikat vzniklou mezerou. Je proto vhodné umístit těsnění do těsné blízkosti ložiska a udržovat provozní vůli ložiska na minimu. Přípustné hodnoty házení lze získat z diagramu 1. Tyto hodnoty jsou obvykle nižší pro úzká těsnění.
SKF logo