Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Tření

Aby bylo těsnění účinné, musí těsnicí břit hřídelového těsnicího kroužku vždy působit určitou radiální silou na těsnicí plochu. Tření způsobené touto radiální silou představuje pouze částí celkového stykového tření a ztráty výkonu v místě těsnění. Na tření mají vliv také následující faktory:
  • typ těsněného média
  • tlakový rozdíl působící na těsnění
  • obvodová rychlost
  • okolní teplota
  • mazivo a způsob mazání
  • stav těsnicí plochy
Diagram 1 ukazuje ztráty třením, které lze očekávat, pokud je hřídelový těsnicí kroužek s běžným těsnicím břitem správně namontován a správně mazán.
Záběh těsnicího břitu trvá několik hodin. Během této doby jsou ztráty třením o něco vyšší než za běžného provozu.
Těsnění určená pro aplikace s vysokými rozdílovými tlaky mají obvykle vyšší ztráty, než jsou uvedenéo v diagramu. Těsnění SKF WAVE naopak obvykle mají nižší ztráty, než které uvádí diagram.
SKF logo