Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Tření

Aby bylo těsnění účinné, musí těsnicí břit hřídelového těsnicího kroužku vždy působit určitou radiální silou na těsnicí plochu. Tření způsobené touto radiální silou představuje pouze částí celkového stykového tření a ztráty výkonu v místě těsnění. Na tření mají vliv také následující faktory:
  • typ těsněného média
  • tlakový rozdíl působící na těsnění
  • obvodová rychlost
  • okolní teplota
  • mazivo a způsob mazání
  • stav těsnicí plochy
Diagram 1 ukazuje ztráty třením, které lze očekávat, pokud je hřídelový těsnicí kroužek s běžným těsnicím břitem správně namontován a správně mazán.
Záběh těsnicího břitu trvá několik hodin. Během této doby jsou ztráty třením o něco vyšší než za běžného provozu.
Těsnění určená pro aplikace s vysokými rozdílovými tlaky mají obvykle vyšší ztráty, než jsou uvedenéo v diagramu. Těsnění SKF WAVE naopak obvykle mají nižší ztráty, než které uvádí diagram.
SKF logo