Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Požadavky na díru tělesa

Díra v tělese by měla být opatřena sražením hrany pod úhlem 15 až 30°, které sníží riziko poškození těsnění při montáži.5 až 30° . Sražení hrany by mělo být bez otřepů a poloměr přechodu r mezi úložnou plochou těsnění a osazením by měl odpovídat doporučením uvedeným v tabulce.
Hloubka úložné díry metrických rozměrů B v tělese pro těsnění s kovovým pouzdrem nebo kovovými výztuhami by měla být alespoň o 0,3 mm (0.012 in) větší než jmenovitá šířka těsnění b (obr. 1). Odpovídající hodnoty pro úložnou díru palcových rozměrů B v tělese jsou 0.016 in (0,4 mm).
Těsnění bez kovových výztužných prvků se vyrábějí s většími rozměry, než je průměr a hloubka díry tělesa, aby bylo zajištěno jejich náležité stlačení a stabilita. Skutečná šířka těsnění je přibližně o 0,4 až 0,8 mm (0.016 až 0.032 in) větší než hloubka díry B. Pro celopryžová těsnění HS by tolerance hloubky díry měla být ±0,13 mm (0.005 in) a pro tkaninou zesílená těsnění HSF ±0,10 mm (0.004 in).
Pro usnadnění demontáže těsnění lze osazení tělesa ve fázi návrhu opatřit dírami (A) (obr. 2).
SKF logo