Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Mazání

Pro zajištění účinné a dlouhodobé funkce hřídelových těsnicích kroužků musí být jejich těsnicí břity mazány. Mazání snižuje tření a opotřebení těsnicího břitu i hřídele. Chod nasucho není u těsnicích břitů ze standardních materiálů za žádných okolností přípustný. Chodu nasucho lze zabránit namazáním povrchu těsnicí plochy před montáží těsnění vhodným mazivem.
Mazivo musí nejen zajistit mazání těsnicího břitu a tím snížit tření a opotřebení, ale také odvádět teplo vytvářené těsněním. Aby bylo odvádění tepla účinné, musí být těsnicí břit již při uvedení do chodu opatřen dostatečným množstvím maziva.
Některá valivá ložiska, jako např. kuličková ložiska s kosoúhlým stykem, kuželíková ložiska a axiální soudečková ložiska a I ozubená kola, se již z hlediska své konstrukce vyznačují čerpacím účinkem. Těsnicí břit tak může trpět nedostatkem maziva nebo naopak být vystaven jeho nadměrnému množství. V obou případech je třeba ve fázi návrhu zajistit, aby k těsnicímu břitu bylo přiváděno správné množství maziva, protože příliš velké i příliš malé množství může mít vliv na výkonnost těsnění.
Nedostatečnému mazání lze zabránit pomocí mazacích kanálků. Pokud je těsnění vystaveno nadměrnému množství maziva, lze mezi ložisko a těsnění nainstalovat odstřikovací kroužek.
V aplikacích, kde těsnicí břit nepřichází do styku s mazivem, například při uspořádání dvou těsnění do tandemu, musí být zajištěn samostatný přívod plastického maziva nebo oleje k těsnicímu břitu. V některých případech může stačit počáteční náplň plastického maziva mezi dvěma břity.
SKF logo