Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Mazání a párová uspořádání

Když jsou dva hřídelové těsnicí kroužky namontovány zády k sobě nebo v tandemu, je třeba prostor mezi těsněními vyplnit vhodným mazivem, aby se zabránilo nebezpečí chodu těsnicího břitu nasucho.
Pro další zamezení chodu nasucho lze také mezi těsnění umístit rozpěrný kroužek. Tento rozpěrný kroužek by měl být opatřen mazacími otvory nebo obvodovou drážkou a mazacími otvory, aby bylo možné pomocí mazací hlavice dodávat do prostoru mezi těsněními plastické mazivo (obr. 1).
SKF logo