Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Provedení vnějšího průměru

Standardní sortiment hřídelových těsnicích kroužků vyráběných SKF pro běžné průmyslové aplikace zahrnuje tři různá provedení vnějšího povrchu.
Těsnění s pryžovým vnějším průměrem (obr. 1) se používají v široké řadě aplikací. Zajišťují pevné uložení v díře tělesa, pokud má materiál tělesa vyšší součinitel tepelné roztažnosti než ocel a/nebo jestliže je těleso dělené. Jsou rovněž doporučená pro všechny aplikace, kde není možné splnit požadavky na kvalitu povrchu díry tělesa.
Těsnění s kovovým pouzdrem (obr. 2) jsou víceúčelová těsnění vhodná pro většinu aplikací. Jejich montáž je poměrně snadná a pokud díra tělesa splňuje příslušné požadavky, tak jsou těsnění v diře tělesa uložena pevně a souose.
Hřídelové těsnicí kroužky s kovovým pouzdrem a přídavným vyztužením na čele (obr. 3) jsou vhodné pro náročné provozní podmínky. Mají vyšší radiální tuhost a jsou k dispozici pro průměry hřídelů ≥ 50 mm (2 in).
Vedle těchto standardních provedení vnějšího průměru existuje také varianta s kombinovaným vnějším průměrem pryž/kov (obr. 4), která se typicky používá v automobilovém průmyslu.
Kromě výše uvedených provedení těsnění pro běžné průmyslové aplikace SKF rovněž vyrábí těsnění pro aplikace v těžkém průmyslu se speciálními vlastnostmi podle konkrétních požadavků. Podrobné informace jsou uvedeny v části Těsnění pro aplikace v těžkém průmyslu.
SKF logo