Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Přípustné obvodové rychlosti a otáčky

Směrné hodnoty přípustných otáček a obvodových rychlostí pro různá provedení těsnění obsahuje Tabulka volby těsnění. Pokud obvodové rychlosti uvedené v tabulce nejsou dostatečné pro konkrétní těsnicí polohu, lze použít diagram 1. Diagram uvádí obvodové rychlosti a otáčky v závislosti na materiálu těsnicího břitu. Hodnoty jsou platné pro těsnicí břity předepjaté pružinou, které jsou dobře mazány minerálním olejem, kde dostatečný přívod maziva zabraňuje vývinu tepla a pokud je tlak na obou stranách těsnění stejný (tlakový rozdíl = 0).
Diagram 2 ukazuje, že hřídele velkých průměrů mohou dosahovat vyšších obvodových rychlostí než hřídele menších průměrů. Je tomu tak proto, že průřez hřídele neroste přímo úměrně s průměrem, ale s druhou mocninou průměru. Z toho důvodu je odvod tepla u hřídelí větších průměrů mnohem lepší než u hřídelí menších průměrů.
Obecně platí, že těsnění SKF WAVE lze provozovat při vyšších obvodových rychlostech, než uvádí diagram 3, a to díky hydrodynamickému tvaru břitu.
Hodnoty z diagramu 4 je třeba snížit v následujících případech když:
  • se používají hřídelové těsnicí kroužky s přídavným kontaktním břitem
  • mazání je nedostatečné nebo se používá plastické mazivo, tj. teploty pod břitem dosahují vyšších hodnot vlivem horšího odvodu tepla
  • styková těsnicí plocha nesplňuje požadavky na kvalitu povrchu nebo přesnost chodu
  • na těsnění působí tlakový rozdíl
SKF logo