Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Ochrana stykové plochy proti korozi

Stykovou plochu těsnění je třeba před uvedením stroje do provozu chránit proti korozi. Použitý protikorozní prostředek musí chránit hřídel alespoň jeden rok, ať již je hřídel vystaven vlivu prostředí či nikoli.
Ochranný povlak by měl být rozpustný v zadržovaném médiu a nesmí způsobovat žádnou chemický rozklad, který by mohl mít vliv na výkonnost těsnění.
Při přepravě strojů, skladování v nepříznivých podmínkách nebo dlouhodobých odstávkách je třeba použít speciální protikorozní prostředky. Tyto protikorozní prostředky by měly vytvářet silný a pružný voskovitý povlak, který lze odstranit neutrálními rozpouštědly zanechávajícími olejovité zbytky.
SKF logo