Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Výměna

Břit náhradního těsnění by se neměl dotýkat hřídele ve stejném místě jako břit původního těsnění. Toho lze dosáhnout několika způsoby:
  • Opravou nebo výměnou stykové plochy (to může vyžadovat demontáž hřídele).
  • Namontováním pouzdra pro opravu poškozeného povrchu hřídele SKF SPEEDI-SLEEVE nebo LDSLV.
  • Namontováním rozpěrného kroužku do díry tělesa mezi osazení a těsnění (obr. 1).
  • Nalisováním nového těsnění do jiné hloubky ve válcové díře tělesa, tj. směrem k těsněnému médiu.
Při výběru náhradního těsnění zkontrolujte, zda jeho provedení a materiál odpovídají původnímu těsnění. V případě pochybností vyberte těsnění, které odpovídá provozním podmínkám aplikace a jehož materiál je kompatibilní s mazivem.
Těsnění vyrobená z jiných materiálů lze použít jen tehdy, když je to zcela nezbytné. V takových případech použijte doporučení uvedená v tabulce. Pořadí, v němž jsou materiály uváděny, odpovídá jejich vhodnosti.
Není-li k dispozici těsnění stejného provedení se stejnou šířkou jako původní těsnění, lze použít poněkud užší těsnění. Pokud to hloubka díra tělesa umožňuje, může být náhradní těsnění i poněkud širší.
SKF logo