Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Montáž těsnění v běžných průmyslových aplikacích

Pro zajištění účinného utěsnění je nutná správná montáž hřídelových těsnicích kroužků. Pro správnou montáž se doporučuje, aby ji prováděl zkušený pracovník v čistém prostředí s použitím vhodných nástrojů. Styková těsnicí plocha na hřídeli a díra tělesa by měly splňovat požadavky uvedené v částech Požadavky na hřídel a Požadavky na díru tělesa.
Pro usnadnění montáže těsnění a dosažení počátečního mazání SKF doporučuje před montáží potřít hřídel a těsnění mazivem, které bude zadržováno. Vnější průměr těsnění s kovovým pouzdrem může být pro usnadnění montáže lehce namazán, zatímco vnější průměr těsnění s pryžových povrchem by měl být namazán vždy.
U těsnění s přídavným kontaktním břitem lze snížit třecí moment vyplněním prostoru mezi těsnicím břitem a přídavným břitem plastickým mazivem. To však neplatí pro těsnění ze silikonové pryže a těsnění s jinými hydrodynamickými úpravami než mají břity v provedení SKF WAVE.
SKF rovněž doporučuje při montáži těsnění do díry tělesa použít hydraulický lis s vhodnými přípravky. Tlak by měl působit co možná nejblíže k vnějšímu průměru těsnění.
Těsnění, která jsou navržena tak, aby ležela v jedné rovině s čelem díry tělesa, musí být namontována kolmo k ose díry tělesa. Vnější průměr přípravku by měl být větší než průměr díry tělesa (obr. 1).
Pokud se má těsnění opírat o osazení nebo pojistný kroužek, je vhodné použít přípravky (obr. 2 a obr. 3). Potřebné rozměry kroužku mohou být poskytnuty na vyžádání.
Při montáži těsnění na hřídele s osazením, kde osazení nejsou opatřena doporučeným sražením nebo zaoblením přechodu, je nutné použít montážní pouzdro (obr. 4).
Pokud je nutno těsnicí břit přetáhnout přes drážky, závity nebo ozubení, lze jej ochránit před poškozením pomocí tenkostěnného montážního pouzdra (obr. 5). Vnější povrch pouzdra by měl být potřen stejným mazivem, jaké se používá k mazání těsnění a stykové těsnicí plochy.
Radiální těsnicí kroužky vyrobené ze silikonové pryže by měly být vždy montovány s použitím montážního pouzdra.
Tyto přípravky (obr. 6 a obr. 7) se používají k montáži těsnění v určité vzdálenosti v průchozí díře tělesa. Pokyny pro návrh přípravků mohou být poskytnuty na vyžádání.
SKF logo