Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Víka

Všechna těsnění HS a HSF, dělená i nedělená, jsou vyráběna větší než je průměr a hloubka díry tělesa, aby bylo možné dosáhnout požadovaného stlačení a stability. Víko (obr. 1) stlačí těsnění v axiálním směru a stabilizuje je v díře tělesa, aby se dosáhlo maximální těsnicí výkonnosti. Pro dosažení správného uložení musí být víko správně dimenzováno. Musí mít dostatečnou tloušťku, aby se neohýbalo a nedeformovalo. Obecně stačí tloušťka od 6,35 do 12,7 mm (od 0.25 do 0.50 in).
Víko by mělo být upevněno šrouby s roztečemi nejvýše 150 mm (6 in) na roztečné kružnici umístěné podle možností co nejblíže díry tělesa pro těsnění. Víko musí být rovné a hloubka díry tělesa jednotná. Víko dělené pod úhlem 180° usnadňuje výměnu těsnění, zejména v omezených prostorách.
SKF doporučuje zvolit vnitřní průměr víka o cca 6,35 mm (0.25 in) větší než průměr hřídele, aby mohlo vyrovnávat nesouosost a házení hřídele, a zároveň aby zabránilo rázům maziva na těsnění z vnitřní strany a poškození těsnění z vnější strany.
V aplikacích, která vyžadují přídavné utěsnění a kde je nepraktické vyrobit vybrání pro těsnění v původním tělese, může být vybrání pro těsnění součástí nového víka, které se přišroubuje k tělesu (obr. 2).
SKF logo