Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Montáž těsnění v aplikacích těžkého průmyslu

Pro zajištění účinného utěsnění je nutná správná montáž hřídelových těsnicích kroužků. Pro správnou montáž se doporučuje, aby ji prováděl zkušený pracovník v čistém prostředí s použitím vhodných nástrojů. Styková těsnicí plocha hřídele a díra tělesa by měly splňovat požadavky uvedené v částech Požadavky na hřídel a Požadavky na díru tělesa.
Pro usnadnění montáže a zajištění počátečního mazání SKF doporučuje před montáží potřít hřídel a těsnění mazivem, které má být zadržováno. Vnější průměr těsnění s kovovým pouzdrem může být pro usnadnění montáže lehce namazán, zatímco vnější průměr těsnění z prize by měl být namazán vždy.
SKF logo