Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Těsnění s kovovými výztuhami

Před montáží těsnění s kovovými výztuhami je třeba nejprve zkontrolovat, zda hřídel a díra tělesa jsou v požadovaném stavu a splňují specifikaci. Poté těsnění a díru lehce potřete mazivem, nejlépe takovým, které se bude používat pro mazání aplikace. Pro montáž těsnění větších průměrů těsnění nemusí být praktické používat speciální montážní přípravek. V takových případech nesmí být údery vedeny přímo na těsnění nebo pouzdro těsnění. Místo toho použijte dřevěný trámek s dostatečnou délkou, aby překryl vnější průměr tělesa. Při použití této metody je důležité vést údery kladivem na dřevěný trámek rovnoměrně a postupně po celém obvodu těsnění, aby nedošlo k naklopení těsnění v díře nebo k šikmému nalisování. SKF rovněž doporučuje k tomuto účelu používat úderové kladivo, které účinně přenáší energii i při menších nárazech (obr. 1).
V některých aplikacích je těleso navrženo pro dvě těsnění v tandemu nebo je třeba těsnění zalisovat hlouběji do díry. V takových případech nejprve těsnění vyrovnejte s čelem díry tělesa pomocí výše uvedeného postupu. Poté použijte kratší dřevěný hranol a zalisujte těsnění hlouběji do díry postupně v místech označených čísly (obr. 2).
SKF logo