Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Montáž více těsnění HDS

Při montáži dvou hřídelových těsnicích kroužků s kovovým pouzdrem do stejné díry tělesa, buď v uspořádaní do tandemu nebo zády k sobě, je třeba zajistit, aby žádný z těsnicích břitů nebyl nikdy provozován nasucho. Nebezpečí chodu nasucho lze snížit vyplněním prostoru mezi těsněními vhodným plastickým mazivem.
Na ochranu před chodem nasucho SKF doporučuje použít mezi dvěma těsněními rozpěrné šrouby nebo rozpěrný kroužek. Rozpěrný kroužek by měl být opatřen mazacími otvory, aby bylo možno dodávat do prostoru mezi těsnicími břity plastické mazivo pomocí mazací hlavice (obr. 1). Těsnění, jejichž kovová pouzdra jsou na straně vzduchu vybavena rozpěrnými šrouby, nevyžadují použití rozpěrného kroužku (obr. 2). SKF může dodat těsnění HDSD a HDSE s vyvrtanými otvory v kovovém pouzdru, jejichž poloha odpovídá příslušným kanálkům v díře tělesa.
SKF logo