Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Montáž více těsnění HS

Při montáži dvou dělených celopryžových těsnění HS do jednoho vybrání by měly být spoje těsnění vzájemně přesazeny o 30° až 60°, aby se minimalizovalo riziko úniku přes spoje. Dělící roviny těsnění by se měly nacházet v horní části díry. Prostor mezi těsněními vyplňte plastickým mazivem, aby bylo zajištěno mazání vnějšího těsnicího břitu.
Při montáži dvou dělených nebo nedělených těsnění HS do stejné díry tělesa musí být mezi ně umístěn rozpěrný kroužek (obr. 1). Vhodné rozměry rozpěrného kroužku mohou být stanoveny podle průměru hřídele d1 a díry tělesa D:

vnitřní průměr kroužku = d1 + 6 až 10 mm (0.25 až 0.4 in)
vnější průměr kroužku = D – 0,5 až 1,5 mm (0.02 až 0.06 in)
Šířka kroužku závisí na podmínkách aplikace. Měl by zde ale vždy být dostatečný prostor pro mazací otvory na obvodu nebo mazací drážky na jednom čele (obr. 2). Tyto mazací otvory a drážky musí umožňovat přívod plastického maziva z tělesa k těsnicím břitům vyvrtanými kanálky nebo z mazací hlavice (obr. 3). Při určování vhodné šířky rozpěrného kroužku s ohledem na hloubku díry tělesa je třeba vzít v úvahu potřebné axiální posunutí při sevření těsnění.
SKF logo