Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Dělená těsnění

Podle možností vložte šroubovou pružinu do drážky SKF Springlock a spoj konců pružiny nastavte tak, aby neležel ve stejném místě jako spoj těsnění (obr. 1). To je standardní postup u všech těsnění HS8. Umístěte těsnění do správné polohy na hřídeli.
Těsnění a povrch těsnicí plochy lehce potřete mazivem, pokud možno stejným, jaké se bude používat k mazání aplikace (obr. 2).
Spojte oba konce šroubové pružiny pružinovou spojkou (obr. 3).
Při použití závitových spojek otočte před spojením obou konců pružinu o několik otáček proti směru vinutí, aby po spojení došlo k jejich zašroubování do sebe. Při použití háčkové spojky přitáhněte konce pružiny k sobě a zasuňte háček do očka, přitom dbejte, aby pružina nebyla nadměrně namáhána, protože by to mohlo nepříznivě ovlivnit výkonnost těsnění. Při použití drátové spojky přitáhněte konce těsnění k sobě a vložte do středu vinutí pružiny drát spojky.
Umístěte spoj těsnění na hřídeli do polohy 12 hodin a zatlačte oba konce spoje do díry tělesa (obr. 4). Vyhněte se tomu, abyste zatlačili pouze jeden konec spoje a následně postupovali po obvodu hřídele, neboť vzniklé prodloužení by mohlo montáž zkomplikovat nebo zcela znemožnit.
Pokračujte v polohách 3 a 9 hodin, zatlačte zbytek těsnění na místo (obr. 5) a postup ukončete současným zatlačením v polohách 6 a 12 hodin. Pro průměry hřídelů ≥ 1 200 mm (47 in) se doporučuje těsnění nejprve zafixovat v polohách 12, 3, 6 a 9 hodin a následně umístit zbývající části těsnění.
Pomocí malého dřevěného hranolku zatlačujte těsnění do díry tělesa, dokud se neopře o osazení v tělese (obr. 6).
Zkontrolujte stav těsnění, zvláště v místě spoje, a ujistěte se, že se nachází ve správné poloze.
Namontujte víko na čelo tělesa. Rovnoměrně utahujte šrouby tak, dokud se víko neopře o čelo tělesa (obr. 7 a obr. 8). Podrobné informace jsou uvedeny v části Víka.
SKF logo