Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Provedení těsnicích břitů

Tvar a provedení těsnicích břitů vychází z rozsáhlého výzkumu a vývoje, stejně jako z praktických zkušeností, které společnost SKF získala v úzké spolupráci s uživateli. Vzdálenost mezi těsnicím břitem a zadním čelem těsnění, pevnost pružné části, úhel břitu (obr. 1) a napětí pružiny jsou vzájemně vyváženy tak, aby tlak vyvozený přítlačnou pružinou zajistil uspokojivou těsnicí výkonnost mezi těsnicím břitem a těsnicí plochou.
Těsnicí břity hřídelových těsnicích kroužků SKF se vyrábějí z několika materiálů a ve dvou různých hlavních provedeních. Podrobné informace jsou uvedeny v části Materiály těsnicích břitů. Existují dvě hlavní provedení těsnicích břitů, která se liší tvarem hrany těsnicího břitu. „Běžný“ těsnicí břit (obr. 2) má rovnou hranu, zatímco břity SKF WAVE (obr. 3) jsou vyrobeny vylisováním s hydrodynamickou úpravou, která zajišťuje, že břit opisuje na povrchu těsnicí plochy sinusovou křivku.
Těsnění SKF WAVE představují jeden z nejdůležitějších výsledků vývoje hřídelových těsnicích kroužků. Speciální tvar vylisovaného těsnicího břitu má za následek relativní pohyb břitu na těsnicí ploše a to zajišťuje hydrodynamické vlastnosti. Těsnění SKF WAVE jsou vhodná pro otáčení v obou směrech. Těsnění čerpají mazivo zpět do uložení ložiska a odpuzují částice nečistot. Sinusový tvar těsnicího břitu podstatně rozšiřuje stopu břitu na těsnicí ploše (obr. 4) a současně snižuje měrný tlak v místě styku těsnicího břitu a těsnicí plochy.
V důsledku toho se těsnění SKF WAVE vyznačují až o 20 % menším třením (diagram 1), což se projevuje až o 30 % nižší teplotou (diagram 2) než provedení s běžným těsnicím břitem. Snížené tření a sinusová stopa těsnicích břitů pomáhají zabránit vzniku hlubokých rýh na těsnicí ploše a významně tak prodloužit provozní životnost. Těsnění SKF WAVE jsou doporučována v případě vysokých požadavků na provozní spolehlivost a dlouhou provozní životnost strojů a zařízení.
Těsnění SKF s běžnými těsnicími břity předepjatými pružinou splňují všeobecné požadavky, protože jsou schopny zajistit účinné utěsnění i za nepříznivých provozních podmínek. Některé hřídelové těsnicí kroužky SKF mají pro zlepšení těsnicí výkonnosti těsnicí břity vybavené hydrodynamickými úpravami. Mají je buď s pravotočivou spirálou pro hřídele s otáčením ve směru hodinových ručiček nebo s levotočivou spirálou pro hřídele s otáčením proti směru hodinových ručiček při pohledu ze strany vzduchu. Míra, do jaké tyto hydrodynamické úpravy zlepšují těsnicí schopnost, závisí na tvaru spirálových žeber, obvodové rychlosti, tlakových podmínkách a těsněném médiu. Další informace jsou uvedeny v části Zadržení oleje.
SKF logo