Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Těsnění HM a TL pro aplikace mazané plastickým mazivem

HM14
SKF nabízí rozsáhlý sortiment hřídelových těsnicích kroužků pro aplikace s nižšími požadavky, které jsou mazané plastickým mazivem a pracují při středních obvodových rychlostech. Většina těchto těsnění je navržena bez pružiny. Těsnění jsou obecně montována s těsnicím břitem obráceným směrem ven, aby bylo zajištěno maximální zabránění průniku nečistot. Mezi typické aplikace patří zemědělské stroje mazané plastickým mazivem.
Následující ilustrace ukazují nejběžněji používaná provedení ze sortimentu SKF. Ohledně dalších informací o dostupných provedeních se obraťte na SKF.
Přípustné provozní podmínky obsahuje Tabulka volby těsnění.
SKF logo