Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Těsnění HMS5 a HMSA10

Hlavní vlastnosti

HMS5 a HMSA10
Hřídelové těsnicí kroužky SKF metrických rozměrů s pryžovým vnějším průměrem HMS5 (obr. 1) a HMSA10 (obr. 2) jsou navrženy podle norem ISO 6194-1 a DIN 3760 pro použití v široké škále průmyslových aplikací. Dostupný rozsah velikostí těsnění HMS5 a HMSA10 plně zahrnuje celou řadu podle norem ISO 6194-1 a DIN 3760 pro průměry hřídelů až do 250 mm (9.842 in) a také rozšířený rozsah rozměrů běžně používaných na trhu. Průběžně jsou přidávány nové rozměry. Mezi hlavní vlastnosti patří:
  • optimalizovaný materiál těsnicích břitů
  • těsnicí břit předepjatý pružinou
  • optimální vyvážení těsnicího břitu a pružné části
  • vlnová úprava vnějšího průměru
  • přídavný břit (pouze těsnění HMSA10)

Provedení

Pryžový vnější průměr poskytuje optimální utěsnění v tělese, a to také při větší drsnosti povrchu nebo u dělených těles. Vlnová úprava vnějšího průměru zlepšuje účinnost utěsnění a zajištění v díře. Brání rovněž zpětnému odpružení při montáži.
Těsnicí břit předepjatý pružinou přispívá k rychlé reakci při dynamickém házení a pomáhá udržovat těsnicí výkonnost i při nadměrném opotřebení těsnicího břitu.
Těsnicí břit a pružná část jsou optimálně vyváženy, aby se dokázaly přizpůsobit značnému dynamickému házení i nesouososti hřídele a díry.
Přídavný břit těsnění HMSA10 je bezkontaktní, což znamená, že tato těsnění mohou za normálních okolností pracovat při stejných obvodových rychlostech jako těsnění HMS5 s jedním břitem.

Materiál

Optimalizované složení nitrilové pryže používané pro těsnění HMS5 a HSMA10 má zadní přídavné označení RG. Složení je výsledkem dlouholetých zkušeností a nejnovějších poznatků při vývoji těsnicích materiálů SKF. Mezi přednosti tohoto materiálu patří:
  • dobrá odolnost proti stárnutí
  • velmi dobrý čerpací účinek
  • dobrá odolnost proti opotřebení
Čerpací účinek je definována jako čas, který těsnění potřebuje pro vrácení určitého množství oleje ze strany vzduchu na stranu oleje. Mikrostruktura směsi nitrilové pryže SKF RG podporuje rychlý čerpací účinek oleje (tabulka). Výsledky testů odolnosti v diagramu 1 ukazují prodlouženou provozní životnost těsnění vyrobených z optimalizované nitrilové směsi.
Kompletní sortiment těsnění HMS5 a HMSA10 je rovněž k dispozici z fluorové pryže s nerezovou přítlačnou pružinou těsnicího kroužku. Tato pryžová směs má zadní přídavné označení V a používá se v aplikacích, kde teploty překračují mezní hodnoty pro nitrilovou pryž.

Aplikace a provozní podmínky

Těsnění HMS5 a HMSA10 jsou určena pro aplikace mazané olejem nebo plastickým mazivem s provozními teplotami –40 až +100 °C (–40 až +210 °F), krátkodobě až do 120 °C (250 °F). Tato těsnění jsou také vhodná pro utěsnění maziv v širokém rozsahu viskozit.
Obvodová rychlost:až do 14 m/s (2 755 ft/min)
Provozní tlak:maximálně 0,03 MPa (5 psi)
Tyto hodnoty jsou maximální hodnoty pro dané provozní podmínky a neměly by nastat současně. Rovněž je třeba zvážit vzájemný vliv jednotlivých provozních podmínek.
SKF logo