Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Další vlastnosti provedení

Spojky pružiny

Nerezové šroubové pružiny těsnění HS a HSF mohou být spojeny různými způsoby. Závitová spojka pružiny (obr. 1) se používá u všech těsnění HSF, není-li uvedeno jinak, a u všech nedělených těsnění HS4 a HS5 a dělených těsnění HS6 a HS8 pro průměry hřídelů ≤ 455 mm (18 in). Háčková spojka pružiny (obr. 2) se používá u těsnění HS6 a HS8 pro průměry hřídelů > 455 mm (18 in). Všechna těsnění HS7 mají speciální drátovou spojku (obr. 3), která se používá pouze u těchto těsnění.

Rozpěrné šrouby

Rozpěrné šrouby jsou k dispozici pro všechna provedení s kovovými pouzdry. Oddělují těsnění uspořádaná do tandemu nebo zády k sobě a zajišťují tak prostor pro mazání těsnicího břitu (obr. 4).
Tradiční rozpěrné šrouby s pevnou délkou pro těsnění s kovovými pouzdry HDS mají průměr 9,5 mm (0.375 in) a jsou k dispozici v délkách od 3,2 mm (0.125 in) do 12,7 mm (0.5 in) s přírůstky po 1,6 mm (0.063 in). Rozpěrný šroub s pevnou délkou je volitelně k dispozici pro všechna těsnění s kovovými pouzdry.
Všechny standardní šrouby s nastavitelnou délkou mají průměr 9,5 mm (0.375 in) a délku 9,5 mm (0.375 in). Odebíráním ocelových podložek lze jejich délku zmenšovat v krocích po 1,6 mm (0.063 in). Rozpěrné šrouby lze také zcela odstranit. Na vyžádání jsou k dispozici delší nastavitelné rozpěrné šrouby s délkou 12,7 mm (0.5 in), zmenšení jejich délky je však obtížnější.
Některá těsnění s malými průřezy mohou vyžadovat speciální malé rozpěrné šrouby s průměrem 5,3 mm (0.210 in) a rozsahem délky od 1,6 do 3,2 mm (od 0.063 do 0.125 in).
V závislosti na vnějším průměru těsnění je okolo paty těsnění rovnoměrně rozmístěno čtyři, šest nebo osm šroubů (tabulka).
Pro těsnění HDL jsou na vyžádání k dispozici rozpěrné šrouby s pevnou délkou.

SKF Springlock

SKF Springlock je drážka, která obemyká obvod šroubové pružiny v délce 270° (obr. 5). Zajišťuje pružinu v provéozní poloze v průběhu montáže a je standardní součástí všech těsnění HS a těsnění HDS s kovovými pouzdry předepjatými pružinou.

SKF Springcover

Pro montáž těsnění do prostorů bez možnosti vizuální kontroly, kde by se mohla pružina uvolnit, je vhodné použít vrstvu SKF Springcover (obr. 6). Tato vrstva rovněž chrání pružinu před špínou, vodou a dalšíminečistotami. Vrstva SKF Springcover je pružná a překrývá odkrytou část nerezové šroubové pružiny bez negativního ovlivnění její funkci.

SKF Bore Tite Coating

SKF Bore Tite Coating je akrylová těsnicí hmota na vodní bázi, která se používá u většiny těsnění SKF s kovovými pouzdry. Používá se jako povlak na vnějším průměru těsnění (obr. 7). Pružný povlak z materiálu SKF Bore Tite Coating s tloušťkou 0,03 až 0,07 mm (0.0012 až 0.0028 in) pomáhá vyrovnávat malé nerovnosti na povrchu díry tělesa. Tento materiál lze použít při teplotách až do 200 °C (390 °F). Je kompatibilní s většinou olejů, plastických maziv, vodných kyselin a zásad, alkoholů a glykolů. Upozorňujeme, že povlak SKF Bore Tite Coating není kompatibilní s aromatickými látkami, ketony a estery. Při rychlém setření však styk s těmito látkami nemá žádný nebo téměř žádný vliv.
SKF logo