Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Další volitelná provedení

Těsnění HDS1, HDS2, HDS7 a HDSE mohou být vybavena přídavným břitem z PTFE (obr. 1), který zajišťuje další ochranu ložiska a těsnicího břitu před prachovými částicemi v silně znečištěných prostředích, jako jsou důlní provozy nebo cementárny.
Břit z PTFE může být také umístěn a orientován tak, aby pomáhal při zadržování maziva (obr. 2).
Břit z PTFE je sevřen mezi kovovým pouzdrem a pryžovým tělem těsnění bez výrazného zvětšení celkové šířky těsnění. Vyznačuje se velmi dobrou chemickou odolností a odolností proti opotřebení, může snášet chod nasucho a zlepšuje těsnicí výkonnost, přičemž vytváří jen minimální třecí moment. Kombinace přídavného břitu z PTFE a těsnicího břitu z fluorkaučukové směsi SKF Duralife, kterou vyvinula SKF, vytváří zvláště účinné řešení těsnění.
Při montáži je třeba postupovat zvláště opatrně, aby nedošlo k poškození břitu z PTFE. Podrobné informace jsou uvedeny v části Těsnění z PTFE.
Písmena F (obr. 3) a H (obr. 4) v názvu výrobku označují provedení s přídavným břitem z PTFE včetně umístění a orientace břitu.
Těsnění HDS1, HDS2 a HDS7 (s přídavným břitem z PTFE nebo bez něj) jsou stejně jako těsnění HDSA, HDSB a HDSC k dispozici s elastomerem naneseným na vnější průměr. Lze je použít v aplikacích, kde teplota díry tělesa nepřesahuje 100 °C (210 °F) (obr. 5). Toto provedení má několik důležitých výhod:
  • Vyrovnává nerovnosti na povrchu díry tělesa a zlepšuje těsnicí výkonnost díky minimalizaci úniků po obvodu.
  • Zabraňuje průniku nečistot spárami mezi dírou tělesa a vnějším průměrem těsnění, například v případě nekruhovitosti.
  • Minimalizuje nebezpečí poškození díry tělesa při montáži a demontáži.
Tato volitelné provedení je označena písmenem K (obr. 6) v označení výrobku.
SKF logo