Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

HDS7

HDS7
Průnik vody a pevných nečistot je častou příčinou selhání ložisek. Společnost SKF proto vyvinula těsnění HDS7 se zvýšenou schopností zadržování (obr. 1). Původně bylo navrženo pro ložiska mazaná plastickým mazivem ve válcovacích stolicích, jejichž provozní trvanlivost je neustále ohrožována vodou a okujemi. Těsnění HDS7 je rovněž vhodné pro velké převodovky, rozmělňovače a cementové mlýny. Podle ohlasů zákazníků se těsnění HDS7 snadněji instaluje a dosahuje delší provozní trvanlivosti než podobné typy těsnění.
Těsnění HDS7 se vyznačuje optimalizovaným profilem břitu, který není přitlačovaný pružinou. Díky svému provedení dobře zadržuje plastické mazivo a intenzivně odvádí nečistoty od břitu. Koncepce břitu těsnění HDS7 rovněž snižuje radiální zatížení, které jinak může mít za následek zvýšení teploty pod břitem a rychlejší opotřebení těsnění.
Těsnění HDS7 mohou být rovněž vybavena přídavným břitem z PTFE (obr. 2) a/nebo elastomerem naneseným na vnější kovový průměr (obr. 3).
Těsnění HDS7 je k dispozici s těsnicím břitem z následujících materiálů: nitrilkaučuk pro všeobecné použití, SKF Duralip pro zvýšenou odolnost proti opotřebení v abrazivních prostředích a SKF Duratemp kombinující zvýšenou odolnost proti opotřebení s možností použití při vyšších teplotách. Pro některé aplikace lze také použít materiál SKF Duralife. Další informace o různých materiálech těsnicích břitů jsou uvedeny v části Materiály těsnicích břitů.
Rozpěrné šrouby jsou k dispozici jako volitelné příslušenství Další informace jsou uvedeny v části Další vlastnosti provedení.
Těsnění HDS7 jsou k dispozici pro všechny průměry hřídelů z rozsahů uvedených v tabulce. Výběr dostupných velikostí je uveden v tabulkové části. Další informace o dostupnosti vám poskytne obchodní zástupce společnosti SKF.
SKF logo