Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Těsnění HDSD a HDSE

Těsnění HDSD (obr. 1) jsou vybavena dvěma těsnicími břity orientovanými v opačných směrech. Tato těsnění se typicky používají v aplikacích, kde je třeba oddělit dvě kapaliny. Při použití těsnění HDSD je velmi důležité zajistit mazání těsnicích břitů. Prostor mezi těsnicími břity musí být před montáží vyplněn plastickým mazivem nebo musí být do prostoru mezi břity za provozu přiváděno mazacími otvory vyvrtanými v kovovém pouzdru plastické mazivo.
Těsnění HDSE (obr. 2) jsou vybavena dvěma těsnicími břity orientovanými stejným směrem. Typicky se používají v situacích, které by jinak vyžadovaly použití dalšího těsnění pro zadržení maziva nebo zabránění průniku nečistot. Podobně jako u těsnění HDSD musí být i těsnění HDSE vybaveno prostředky pro mazání těsnicích břitů, aby těsnění správně fungovalo.
Těsnění HDSD a HDSE jsou k dispozici s vrstvou SKF Springcover (HDSD2, HDSE2) a nebo bez vrstvy SKF Springcover (HDSD1, HDSE1) (obr. 3). Všechna jsou k dispozici vyrobené z nitrilkaučuku, SKF Duralip, SKF Duratemp nebo SKF Duralife.
Těsnění HDSE mohou být rovněž vybavena přídavným břitem z PTFE(obr. 4 a obr. 5) umístěným a orientovaným v některém ze dvou směrů.
Těsnění HDSD a HDSE jsou k dispozici pro všechny průměry hřídelů z rozsahů uvedených v tabulce. Výběr dostupných velikostí je uveden v tabulkové části. Další informace o dostupnosti vám poskytne obchodní zástupce společnosti SKF.
SKF logo