Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Celopryžová těsnění HS

HS6
Těsnění HS jsou k dispozici jako nedělená nebo dělená, jsou celopryžová bez jakýchkoli výztuh. Vyrábějí se s většími rozměry, než je průměr a hloubka díry tělesa, aby bylo možné dosáhnout požadovaného stlačení a stability. K axiálnímu stlačení těsnění je třeba použít víko (obr. 1 a obr. 2), které pomáhá stabilizovat těsnění v díře tělesa.
Šroubová pružina z nerezové oceli umístěná v drážce SKF Springlock (obr. 3) zajišťuje odpovídající radiální zatížení proti hřídeli.
Pro některé aplikace jsou rovněž k dispozici těsnění HS s přídavným břitem nebo spojovací svorkou. Pro další informace se obraťte na SKF.
Těsnění HS jsou k dispozici z nitrilkaučuku, materiálu SKF Duralip, SKF Duratemp nebo SKF Duralife pro všechny průměry hřídelů z rozsahů uvedených v tabulce. Výběr dostupných velikostí je uveden v tabulkové části. Další informace o dostupnosti vám poskytne obchodní zástupce SKF.

Nedělená těsnění HS

Standardní nedělená těsnění HS jsou určena pro hřídele o průměru od 165 mm (6.5 in), přičemž maximální velikost není v zásadě omezena.
Těsnění HS4 (obr. 4) jsou nedělená celopryžová těsnění s těsnicím břitem předepjatým pružinou. Mají drážku SKF Springlock (obr. 5) a jsou vhodná pro svislé i vodorovné hřídele. Pro správné uložení v díře tělesa je třeba použít víko (obr. 6 a obr. 7).
Těsnění HS5 (obr. 8) mají stejné základní provedení jako těsnění HS4. Navíc jsou opatřena vrstvou SKF Springcover (obr. 9), která udržuje pružinu v provozní poloze při montáži a chrání ji proti nečistotám.
Obě provedení jsou opatřena závitovou pružinovou spojkou (obr. 10).

Dělená těsnění HS

Celopryžová dělená těsnění HS jsou skvělou volbou v situacích, kdy je demontáž hřídele nepraktická. Těsnění se jednoduše navlékne na hřídel a vtlačí se do díry tělesa tak, aby spoj těsnění byl umístěn v poloze 12 hodin. Pro axiální stlačení těsnění a jeho stabilizaci v díře tělesa je nutno použít víko.
Dělená těsnění HS jsou nejlépe funkční s plastickým mazivem nebo s vysoce viskózními mazivy. Maziva s nízkou viskozitou jsou však rovněž vhodná, pokud je hladina maziva udržována pod osou hřídele, což je zvláště důležité při značných obvodových rychlostech. Dělená těsnění se přednostně používají u vodorovných hřídelů, jsou však vhodná i pro svislé hřídele v aplikacích mazaných plastickým mazivem.
Těsnění HS6 (obr. 11) mají těsnicí břit předepjatý pružinou a drážku SKF Springlock (obr. 12). Využívají samostatnou volnou pružinu a háčkovou spojku pružiny pro průměry hřídelů > 455 mm (18 in), není-li uvedeno jinak (obr. 13). Menší velikosti těsnění HS6 využívají závitovou pružinovou spojku. Pro správné uložení v díře tělesa je třeba použít víko (obr. 14 a obr. 15).
Těsnění HS7 (obr. 16) jsou určena pouze pro aplikace mazané plastickým mazivem. Jsou opatřena těsnicím břitem předepjatým pružinou, drážkou SKF Springlock (obr. 17) a vrstvou SKF Springcover (obr. 18). Všechna těsnění HS7 využívají drátovou pružinovou spojku (obr. 19). Pružina je zcela uzavřena a její spojení je provedeno zavedením spojovacího drátu do středu vinutí pružiny přes dělený spoj (zásuvný spoj). Napětí zabudované pružiny přidržuje těsnicí břit na hřídeli. Pro správné uložení je třeba použít víko. Jedinečné provedení umožňující snadnější montáž může mít za následek vznik mezery v místě spojení, a to i po namontování víka. Spoj těsnění je třeba při montáži umístit do polohy odpovídající 12 hodinám. Těsnění HS7 nemají stejně vysoké výkonnostní charakteristiky jako ostatní těsnění HS, jejich montáž je však nejsnadnější.
Těsnění HS8 (obr. 20) jsou vybavena těsnicím břitem předepjatým pružinou, drážkou SKF Springlock (obr. 21), vrstvou SKF Springcover (obr. 22) a háčkovou spojkou pružiny (obr. 23). Jsou určena pro průměry hřídelů nad 455 mm (18 in). Menší velikosti těsnění HS8 využívají závitovou pružinovou spojku. Pružina je zcela uzavřena s výjimkou malé části na obou stranách spoje těsnění. Těsnění HS8 mají nejúčinnější těsnicí výkonnost ze všech dělených těsnění HS. Jsou zvláště vhodná pro zadržování maziv s nízkou viskozitou a zabraňování průniku vody. Těsnění HS8 jsou nejlépe funkční na vodorovných hřídelích, lze je však použít i pro svislé hřídele za předpokladu, že nejsou zaplavena mazivem. Pro správné uložení je třeba použít víko.
SKF logo