Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Těsnění při působení tlaku

Je-li těsnění vystaveno tlaku, radiální zatížení těsnicího břitu vzrůstá. To se projeví zvětšením skutečné stykové oblasti mezi těsnicím břitem a hřídelem, což vede ke zvýšení tření a teplot pod břitem. Směrné hodnoty obvodových rychlosti uvedené v diagramu 1 proto v této situaci neplatí.
Diagram 2 ukazuje příklad deformace těsnicího břitu tradičního provedení v důsledku zvýšeného tlaku zadržovaného media, což se projeví zkrácením provozní životnosti těsnění.
Těsnění pro tlakové rozdíly SKF CRW5 a CRWA5 (obr. 1) jsou navržena snášet tlakové rozdíly 0,34 MPa (50 psi) při obvodových rychlostech až 5 m/s (1 000 ft/min).
Když na těsnění působí tlakový rozdíl, potom na straně s nižším tlakem by mělo být osazení nebo pojistný kroužek, aby nedošlo k vytlačení těsnění z díry tělesa. (obr. 2).
SKF logo