Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Požadavky na hřídel

Pro dosažení spolehlivé výkonnosti a maximální provozní životnosti těsnění je třeba, aby těsnicí plocha pro hřídelové těsnicí kroužky splňovala následující požadavky. Styková těsnicí plocha těsnění musí být schopna vyrovnávat všechny přípustné odchylky a pohyby - povrch SL a přídavný povrch SL’ - které mohou být potřebné v případě oprav nebo prohlídek (obr. 1).
Pokud hřídel nelze obrobit pro splnění požadavků, SKF doporučuje použít pouzdro SKF SPEEDI-SLEEVE nebo pouzdro pro opravu poškozeného povrchu hřídele pro použití v těžkém průmyslu (LDSLV). Podrobné informace o pouzdrech jsou uvedeny v části Pouzdra pro opravu poškozeného povrchu hřídele.
SKF logo