Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Kvalita povrchu

V závislosti na směru otáčení mohou stopy po obrábění na stykové ploše těsnění způsobit netěsnost. Preferovaným způsobem obrábění, který minimalizuje směrovost těsnicí stykové plochy těsnění (0±0,05°), je zapichovací broušení. Při zapichovacím broušení se však nesmí poměr otáček brusného kotouče a otáček obrobku rovnat celému číslu. Nechte běžet brusný kotouč, dokud nepřestane jiskřit, tzn. dokud nepřestanou odlétat jiskry od kotouče, aby bylo zajištěno, že všechny stopy obrábění jsou odstraněny. Brusný kotouč by měl být orovnán při minimálním možném příčném posuvu pomocí speciálního orovnávacího nástroje, ktery nevytvoří na kotouči spirálovou stopu, anebo profilovým orovnávacím kolečkem bez příčného posuvu. Negativní vliv směrovosti v konkrétním případě lze zjistit pouze zkušebním chodem se střídavým směrem otáčení.
Styková plocha těsnění by měla být bez jakéhokoli poškození, rýh, prasklin, rzi či otřepů a náležitě chráněna až do konečné montáže.
SKF logo