Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Drsnost povrchu

Hodnoty drsnosti povrchu těsnicích stykových ploch hřídelových těsnicích kroužků vypočítané podle postupů popisovaných v normě ISO 4288 (DIN 4768) by měly ležet v mezích uvedeným v normě RMA OS-1-1 (tabulka).
Nižší hodnota Ra je minimální hodnotu. Použití nižší hodnoty nepříznivě ovlivňuje přívod maziva k těsnicímu břitu. Nárůst teploty způsobený nedostatečným mazáním, zvláště při vysokých obvodových rychlostech, může způsobit ztvrdnutí a popraskání těsnicího břitu a v konečném důsledku i předčasné selhání těsnění. Příliš velká těsnicí stykové plochy vede k nadměrnému opotřebení těsnicího břitu a zkrácení provozní životnosti těsnění. Překročení hodnoty Rpm může způsobit netěsnost nebo nadměrně opotřebení těsnicího břitu.
SKF logo