Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Tolerance

Průměr hřídele d1 v místě stykové těsnicí plochy by měl být obroben v tolerancích uvedených v tabulce pro metrické hřídele a v tabulce pro palcové hřídele.
Odchylka kruhovitosti musí být menší než 0,005 mm (0.0002 in) při max. 2 výstupcích nebo menší než 0,0025 mm (0.0001 ) při max. 7 výstupcích.
Pokud přes těsnicí plochu se přetahují díly uložené s přesahem, je třeba průměr hřídele zmenšit o 0,2 mm (0.008 in). Původně vybrané těsnění lze použít, aniž by byla nepříznivě ovlivněna těsnicí výkonnost.
SKF logo