Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Příklady aplikací

Následující příklady ukazují možnosti použití těsnicích lamel a rozpěrných kroužků. Uspořádání na obr. 1 a obr. 2 ukazují těsnicí lamely použité jako přídavná těsnění ložisek s těsněním. Obr. 3 ukazuje kombinaci těsnicích lamel a rozpěrných kroužků umožňující domazávání a na obr. 4 a obr. 5 jsou další příklady použití těsnicích lamel Z jako hlavních těsnění nezakrytých ložisek.
SKF logo