Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Provedení souvisejících dílů

Těleso

Úložná plocha díry tělesa by měla být dostatečně široká, aby po montáži zůstala mezi namontovanou těsnicí lamelou a hranou díry tělesa mezera přibližně 1 mm (obr. 1).
Vhodného uložení těsnicích lamel lze dosáhnout, je-li díra tělesa vyrobena s tolerancí JS8, i když jiné tolerance používané pro ložiska jsou rovněž dostatečné.

Hřídel

Vhodného uložení na hřídeli lze dosáhnout, je-li úložná plocha vyrobena s tolerancí mezi horní mezí pro j6 (k6, pokud d > 40 mm) a dolní mezí pro g6. Je-li tolerance zvolena bez ohledu na ložisko, tak vhodná je tolerance h7.
SKF logo