Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Montážní návod

Před montáží je třeba volný prostor mezi oběmi těsnicími lamelami jedné sady vyplnit plastickým mazivem odpuzujícím vodu a zabraňujícím korozi, jako je např. SKF LGMT 2. Povrch díry a vnější povrch je třeba lehce namazat plastickým mazivem.
Těsnicí lamely by vždy měly být montovány podle obr. 1, obr. 2obr. 3obr. 4, tj. válcová část tělesové těsnicí lamely by vždy měla směřovat od ložiska. Tak je zajištěno, aby čerpací účinek těsnění směřoval z ložiska ven.
Při montáži je třeba dbát, aby nedošlo k naklopení lamel. Mělo by se použít montážní pouzdro nebo podobný přípravek dosedající na obě lamely po celém obvodu (obr. 5). Doporučuje se použít lis.
Při montáži několika sad lamel vedle sebe je třeba vždy nejprve namontovat jednu sadu a poté postupně montovat další sady.
Lamely se dodávají se stručným montážním návodem.
SKF logo