Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Těsnicí lamely, provedení F

Hřídelová těsnicí lamela ze sady těsnicích lamel provedení F (obr. 1) je opatřena přídavnou tenkou kartáčovou plastovou vložkou. Kartáčová vložka připomínající samet je tvořena krátkými polyamidovými vlákny odolnými proti opotřebení.
Protože vlákna kartáčové vložky vyvíjejí jen mírný tlak na stykovou plochu tělesové lamely, tak nedochází ke znatelnému zvýšení tření ve srovnání se standardními lamelami. Jediný rozdíl se projevuje při zahájení provozu. Tření je zpočátku poměrně vysoké, ale po několika otáčkách výrazně poklesne. Třecí moment závisí na řadě faktorů, jako je přesnost montáže, úroveň znečištění atd., a proto je obtížné ho předem určit.
Kartáčové těsnicí lamely jsou oproti standardním lamelám účinnější v následujících případech:
  • V prostředích nepříznivých pro valivá ložiska, zejména při manipulaci s materiály obsahujícími abrazivní částice, jako je písek, zemina, cement atd.
  • V aplikacích, kde se z důvodu vlhkého a znečištěného prostředí používají ložiska plněná plastickým mazivem s pryžovými kontaktními těsněními a kde je třeba chránit pryžové břity těsnění před abrazivními částicemi (obr. 2).
  • Tam, kde omezený prostor neumožňuje použití standardních sad.
  • Tam, kde provozní podmínky, např. otáčky nebo teplota, neumožňují zadržování plastického maziva mezi standardní těsnicími lamelami.
Výhodou použití kartáčových těsnicích lamel je možnost prodloužení domazávacích intervalů a provozní trvanlivosti ložisek. Praxe ukázala, že např. ložiska zemědělských strojů provozovaná v těsné blízkosti půdy, vody a vegetace vyžadují mnohem méně údržby, pokud jsou chráněna kartáčovými těsnicími lamelami.
SKF logo