Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Tolerance

Tolerance šířky sady těsnicích lamel je přibližně ± 0,1 mm. Je-li vedle sebe namontováno několik sad těsnicích lamel, tak jmenovitá šířka se zmenší o 0,2 až 0,5 mm na každou sadu v závislosti na síle použité při montáži. Pokud se čelo válcové části lamely dotýká zaoblení hrany kroužku ložiska, dochází rovněž k mírnému zmenšení šířky.
Zbývající radiální mezera mezi správně namontovanými lamelami jedné sady bude nejméně 0,15 mm.
SKF logo