Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Styková plocha

Pro těsnicí V-kroužky je dostatečná jemně soustružená styková plocha. Odpovídající hodnoty drsnosti povrchu se liší v závislosti na obvodové rychlosti (tabulka). SKF doporučuje vyleštit všechny soustružené povrchy brusným plátnem, aby se odstranily veškeré ostré vrcholy vzniklé při soustružení. Aby měření kvality povrchu bylo přesné, musí být provedeno přibližně pod úhlem 90 stupňů k průběhu drážky.

Úprava stykové plochy

Při použití plastického maziva, oleje nebo suchých maziv není třeba žádná zvláštní úprava stykové plochy. Stykové plochy z měkké oceli vystavené vodě nebo jiným látkám s korozivním účinkem by měly být pozinkovány nebo pasivovány. Pochromované nebo pokadmiované hřídele by měly být opatřeny nátěrem nebo ošetřeny antikorozním nástřikem.

Doplňující informace o stykové ploše

Hliníkové povrchy by měly být bez známek poškrábání. Tvrdost povrchu v abrazivních aplikacích by měla být > 100 HB. Hliníkový tlakový odlitek není nutné upravovat.
Ocelové a litinové povrchy by měly být beze stop od obrábění a ostrých nástrojů. Výlisky z oceli válcované za studena mohou být použíty bez obrábění.
Plastové materiály stykových ploch obecně nejsou vhodné, protože špatně odvádějí teplo.
Nerezová ocel by se neměla používat v aplikacích s chodem nasucho, pokud obvodová rychlost není nižší než 1 m/s (200 ft/min).
SKF logo