Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Vlastnosti

V-kroužek se skládá z těla těsnění, pružného kuželovitého těsnicího břitu a integrálního pružného „závěsu“ (obr. 1). Kroužek je roztažen a namontován přímo na hřídel, na které je zajištěn v pracovní poloze vnitřním napětím těla těsnění. Otáčí se spolu s hřídelí a těsní axiálně proti nepohyblivé stykové ploše.
Stykovou plochou může být čelo ložiska, kroužek, výlisek, ložiskové těleso nebo i kovové pouzdro hřídelového těsnicího kroužku.
Pružný těsnicí břit působí na stykovou plochu tlakem, který je poměrně nízký, ale dostatečný k zajištění těsnicí funkce. Nízký stykový tlak umožňuje v některých aplikacích s nízkými rychlostmi i chod nasucho, což se projevuje zanedbatelným třecím momentem nebo vznikem tepla. Stykový tlak se mění s montážní šířkou.
Pružný břit a závěs zajišťují dostatečné utěsnění i v aplikacích se značnou axiální vůlí a nesouosostí hřídele.
Vlivem působení odstředivé síly stykový tlak břitu s rostoucími otáčkami klesá. To znamená, že vznik třecích ztrát a vývin tepla je snížen na minimální hodnotu a výsledkem je zlepšená odolnost proti opotřebení a prodloužená provozní životnost. Ztráta výkonu dosahuje maximální hodnoty při obvodové rychlosti hřídele cca. 12 m/s (2 360 ft/min) a poté postupně klesá až do obvodové rychlosti 20 m/s (3 900 ft/min), kdy dosáhne nulové hodnoty. V-kroužek má potom funkci štěrbinového (bezkontaktního) těsnění a deflektoru.
SKF logo