Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Celopryžové V-kroužky

Celopryžové V-kroužky se používají pro rotující hřídele v širokém rozsahu aplikací. V-kroužky lze použít samostatně pro ochranu nejrůznějších typů ložisek proti průniku částic nečistot při současném spolehlivém zadržování maziva. Často se také používají jako druhá přídavná těsnění, která chrání hlavní těsnění v silně znečištěných prostředích.
V-kroužky se montují na hřídele a jejich tenký kuželový těsnicí břit těsní proti stykové ploše kolmé ke hřídeli (obr. 1). V-kroužky jsou na hřídeli uloženy s přesahem, otáčejí se s ním a působí jako odstřikovací kroužky (obr.2). Úhlová nesouosost hřídele vzhledem k stykové ploše může být tolerována (obr. 3). V-kroužky zajišťují spolehlivé utěsnění i v případě, když hřídel je nekruhová nebo se otáčí výstředně (obr. 4). Možné axiální posunutí hřídele je dáno přípustným posunutím V-kroužku vzhledem k jeho stykové ploše.
V-kroužky jsou vyráběny pouze z elastomerů bez tkaninové či kovové výztuhy, a proto se vyznačují snadnou montáží. Lze je roztáhnout a v závislosti na velikosti přetáhnout přes jiné součásti, jako jsou příruby, řemenice nebo i ložisková tělesa. To je velmi cenná vlastnost zejména při výměně těsnění.
SKF logo