Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Montáž V-kroužků

V-kroužky jsou pružné a mohou být roztaženy a přetaženy přes jiné díly, čímž je usnadněna montáž (obr. 1). Je-li třeba namontovat několik V-kroužků, lze použít jednoduchý nástroj (obr. 2) k zatlačení těsnění do provozní polohy v předem stanovené vzdálenosti od stykové plochy. V-kroužky lze také přeříznout a znovu spojit na místě montáže.
Všeobecné montážní zásady zahrnují následující pokyny:
  • Očistěte V-kroužek, stykovou plochu a hřídel.
  • Zkontrolujte, zda je hřídel suchý a zbavený zbytků plastického maziva či oleje, především v případě montáže V-kroužku bez axiálního zajištění.
  • Namažte těsnicí břit V-kroužku tenkou vrstvou plastického maziva nebo silikonového oleje.
  • V aplikacích, kde musí být tření sníženo na minimum, je třeba stykovou plochu opatřit povlakem prostředku s nízkým třením. Nenanášejte plastické mazivo na břit.
  • Zkontrolujte, zda V-kroužek je namontovám rovnoměrně roztažený kolem obvodu hřídele.
SKF logo