Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Hlavní funkce V-kroužku

V-kroužky jsou vhodné pro aplikace mazané plastickým mazivem i olejem. Při utěsnění uložení ložisek mazaných plastickým mazivem a jejich ochranu před nečistotami je třeba V-kroužek umístit vně víka nebo stěny tělesa. Tato poloha umožňuje zabránění průniku prachu, stříkající vody a dalších nečistot (obr. 1). V-kroužek může rovněž působit jako ventil plastického maziva, kde použité plastické mazivo nebo nadměrné množství nového plastického maziva může uniknout mezi stykovou plochou a těsnicím břitem (obr. 2). V aplikacích, kde je stejně důležité zadržení maziva a zabránění průniku nečistot, lze použít montáž dvou protilehlých V-kroužků (obr. 3).
Pokud V-kroužky slouží k zadržování oleje, měly by být vždy umístěny axiálně zajištěny na hřídeli na straně maziva (obr. 4).
V-kroužky by neměly být ponořeny do média používaného v aplikaci.
SKF logo